Teracy's Blog

Get experience shared!

Tập Hợp Những Cuốn Sách Hay Nên đọc về UX

Đây là danh sách đọc dành cho bất cứ ai muốn học hoặc tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực nghiên cứu người dùng, khả năng sử dụng, kiến trúc thông tin, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế tương tác, chiến lược nội dung hoặc chiến lược kinh nghiệm.

Danh sách này rất rộng gồm những cuốn sách tiêu biểu về tư duy thiết kế, quy trình, phương pháp, nguyên tắc và các cách làm tốt nhất. Trong danh sách này có nhiều cuốn sách đã có cách đây hơn 20 năm, tuy nhiên nó vẫn phù hợp với hiện nay.

Mỗi cuốn sách đều có ảnh hưởng đến quan điểm của tôi, tạo ấn tượng cho tôi và giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Những cuốn sách này cũng đã hình thành nên người thiết kế là tôi hôm nay và tạo cảm hứng thiết kế cho tôi mai sau.

Không có ngày nào tôi không tự suy nghĩ và áp dụng các ý tưởng từ những cuốn sách này cả. Tôi hy vọng rằng bạn cũng có thể tìm thấy giá trị như vậy nhờ những cuốn sách này.

Top Mười Cuốn Sách Của Tôi

  1. The Design of Everyday Things, Donald Norman
  2. About Face: The Essentials of Interaction Design, Alan Cooper
  3. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, Jesse James Garrett
  4. Subject To Change: Creating Great Products & Services for an Uncertain World, Peter Merholz, Todd Wilkens, Brandon Schauer, David Verba
  5. A Practical Guide to Information Architecture, Donna Spencer
  6. Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning, Dan M. Brown
  7. Designing Together: The collaboration and conflict management handbook for creative professionals, Dan M. Brown
  8. Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences, Stephen Anderson
  9. 100 Things Every Designer Needs to Know About People, Susan Weinschenk
  10. The Shape of Design, Frank Chimero

50 Cuốn Sách Cần Phải Đọc Về Tư Duy, Phương Pháp, Nguyên Tắc, Và Các Cách Làm Tốt Nhất

Tôi thấy rất hữu ích khi lựa chọn nên đọc cái gì dựa trên những gì có liên quan vào thời điểm nào đó. Khi bạn nghĩ và làm, việc áp dụng những gì bạn đang đọc là một cách tuyệt vời để củng cố các khái niệm, phản ánh và học hỏi.

Tất cả các bài đọc dưới đây đều quan trọng, một số bài cũ và một số bài mới, không theo một thứ tự đặc biệt nào cả.

Thật Hữu Ích Khi Đọc Nhiều

Đọc sách chỉ là một phần tạo nguồn cảm hứng và học tập của tôi. Tôi cũng thường xuyên đọc các bài blog và báo. Tôi khuyên bạn hãy cập nhật các nguồn sau về tư duy lãnh đạo tuyệt vời:

Bài dịch từ The Only UX reading list ever

Comments